Dünya Güzellik Yarışması

2021 / Dilara Korkmaz

Gobeklitepe-1.jpg
zaa 0549.jpeg
zaa 0562.jpeg
zaa 0648.jpeg

GÖBEKLİTEPE

Tarih yeniden yazıldı. Göbeklitepe; tarihin 0 noktası. Bildiğimiz her şey değişti. 

Türkiye medeniyetlerin beşiği, kilim, kumaş ve halının en eski örneklerinin ev sahibi. Fırat Neziroğlu tarafından dokunan bu giysi Türkiye'nin altın değerindeki topraklarını konu alıyor. Başak taneleri, çiçekler, coğrafya ve altın...

Kainat Dünya Güzelik Yarışması

2021 / Dilara Korkmaz

3B9463B4-647D-42D9-8644-6FFF701A35A7.jpg
A1D5C14E-24FD-4ADC-BA69-F4A566E236A1.jpg
9A304211-244C-48C3-9086-4CD61FAEB656.jpg

CEMRE

Türk inanışına göre soyumuz Gök Ana (Kartal Ana)'dan gelmektedir. Kartal Ana güneş ile sembolize edilir. Aynı zamanda kilim, kumaş ve halının en eski örnekleri Türklere aittir. 

Fırat Neziroğlu tarafından kişisel tekniği ile elde dokunan bu giysi, yer ile gök ortasındaki Cemre'yi konu alır. Havaya, suya ve toprağa düşen Cemre.

 

Gök Ana'nın izlerini taşıyan altın iplikler, madenlerin izleri titanyum, suyun izleri misina. Bu giysi geleneksel Türk Kültürü Kilimin çağdaş bir yorumudur.